Fusion mellan Arbona och Mertiva

I november 2020 har Arbona AB (publ)  och Mertiva AB (publ) fusionerats.

Här finns mer information om fusionen ->

Välkommen till Arbona

Ett jordnära investeringsföretag

 

Arbona är ett investeringsföretag. Vi söker i första hand rörelsedrivande bolag med en lönsamhetsnivå på 10 – 50 MSEK för att långsiktigt äga och utveckla dem. Även investeringar i noterade bolag och fastigheter kan vara aktuellt. Arbonas aktie är listad på NGM Nordic SME. Arbona har ett eget kapital på c:a 1,3 miljarder SEK och 1 miljard SEK i förlustavdrag (med ett teoretiskt värde på c:a 200 MSEK som inte är upptaget i balansräkningen).