Fusion mellan Arbona och Mertiva

Större ägare i Arbona AB (publ)  och Mertiva AB (publ) har föreslagit att bolagen ska fusioneras.

Här finns mer information om fusionen ->

Välkommen till Arbona

Ett jordnära investeringsföretag

 

Arbona är ett investeringsföretag. Vi söker i första hand rörelsedrivande bolag med en lönsamhetsnivå på 5-20 MSEK för att långsiktigt äga och utveckla dem. Även investeringar i noterade bolag och fastigheter kan vara aktuellt. Arbonas aktie är listad på NGM MTF. Arbona har ett eget kapital på c:a 140 MSEK och 1 miljard kr i förlustavdrag (med ett teoretiskt värde på 220 MSEK som inte är upptaget i balansräkningen).