Arbonas portföljbolag S2Medical AB har under våren och sommaren genomfört en kapitalanskaffning riktad till ett mindre antal privatinvesterare. Emissionen är nu stängd och totalt har bolaget tillförts c:a 11 Mkr före emissionskostnader. Emissionen gjordes till en värdering om c:a 91 Mkr post-money.

Styrelsen i S2Medical har vidare beslutat om att förbereda bolaget för en börsnotering för att ta in kapital för fortsatt utveckling och kommersialisering av bolaget och dess produkter.

Arbona deltog inte i emissionen. Efter emissionen uppgår Arbonas ägarandel till 17,6%. Rådgivare åt S2Medical AB har varit Partner Fondkommission AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post: martin.zetterstrom@arbona.se

180810 Arbonas portföljbolag S2Medical genomför kapitalanskaffning