Arbona offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 30 augusti 2019. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (http://www.arbona.se/) samt Eminova Fondkommissions (http://www.eminova.se)  respektive hemsidor. Anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Pressmeddelandet i sin helhet: Arbona publicerar Memorandum

Memorandumet: Memorandum