Vid extra bolagsstämma den 26 maj i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:

  • Att i enlighet med framlagt förslag ändra bolagsordning så att det bara finns ett aktieslag, stam A, och att aktier av stam B därmed omvandlas till aktier av stam A (en aktie stam B blir en aktie stam A).
  • Att i enlighet med framlagt förslag välja Håkan Blomdahl (omval), Fredrik Isberg (omval) och Fredrik Grevelius (nyval) till styrelsen, samt att välja Martin Zetterström (nyval) som styrelsesuppleant.

 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic SME.

Kommunike från extra bolagsstämma