Halvårsrapport 2018

Jan – Jun 2018 Koncernens omsättning uppgick till 32,9 MSEK (35,0). Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,9 MSEK (-0,9). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2,1 MSEK (1,3). Vinst per aktie uppgick till -0,06 kr    (0,03). Resultatet från kortfristiga...

Arbona publicerar årsredovisning för 2017

Arbona AB offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2017. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.arbona.se . Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arbona AB är skyldigt att offentliggöra...

Bokslutskommuniké 2017

    Januari – December 2017 Koncernens omsättning uppgick till 74,5 MSEK (26,5) Koncernens rörelseresultat uppgick till -3,8 MSEK (2,9). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (4,6). Vinst per aktie uppgick till 0,13 kr (0,12). Resultatet från...

Arbona publicerar Årsredovisning 2016

Arbona AB offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2016. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.arbona.se . Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arbona AB är skyldigt att offentliggöra...

Bokslutskommuniké 2016

Januari – December 2016 Koncernens omsättning uppgick till 26,7 MSEK (0) Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,9 MSEK (-1,1). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 4,5 MSEK (-0,8). Vinst per aktie uppgick till 0,12 kr (0,0). Resultatet från kortfristiga...

Halvårsrapport Jan-Jun 2016

Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till -5,6 MSEK (-0,7) Förlusten består till största delen i en orealiserad värdeförändring i en placering i Fortnox-aktier. Ett stort antal investeringsmöjligheter har utvärderats och dialoger med potentiella...