Aktien

Arbonas aktie är listad på Nordic Growth Market NGM AB, Nordic SME.

  • Aktienamn: Arbona A / Arbona B
  • Kortnamn: ARBO A / ARBO B

Antal aktier i bolaget är 74 328 024 st A-aktier och 448 133 424 st B-aktier.

Röstvärdet för A-aktierna är 1 röst och för B-aktierna 1/10 röst.

Arbona är ett avstämningsbolag, vilket innebär att aktierna skall vara registrerade i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral. Arbonas aktiebok förs av Euroclear Sweden.