Aktien

Arbonas aktie är listad på Nordic Growth Market NGM AB, Nordic MTF.

  • Aktienamn: Arbona A/Arbona B
  • Kortnamn: ARBO MTF A /ARBO MTF B

Antal aktier i bolaget är 43 358 014 st A-aktier och 30 970 010 st B-aktier.

Röstvärdet för A-aktierna är 1 röst och för B-aktierna 1/10 röst.

Arbona är ett avstämningsbolag, vilket innebär att aktierna skall vara registrerade i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral. Arbonas aktiebok förs av Euroclear Sweden.