Bolagsstämmor

Bolagsstämman är företagets högsta beslutsorgan och sammankallas årligen.

Extra bolagsstämma 20 december 2019

191204 Kallelse extra bolagsstämma Arbona

191220 Kommunike från extra bolagsstämma

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2018

Bolagsstämman hölls den 25 juni 2018 i Stockholm.

190524 Kallelse Årsstämma Arbona

190625 Kommunike från årsstämma

TIDIGARE ÅRSSTÄMMOR

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2017

Bolagsstämman hölls den 20 juni 2018, kl 14:30 i Stockholm.

180522 Kallelse Årsstämma Arbona

180620 Kommunike från årsstämma

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2016

Bolagsstämman hölls den 22 maj 2017, kl 14:30 i Stockholm.

170420 Kallelse Arsstamma Arbona

170522 Kommunike fran arsstamma

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2015

Bolagsstämman hölls i Stockholm tisdagen den 17 maj 2016 kl 14:30.

Kallelse årsstämma maj 2016

Kommuniké från bolagsstämma 17 maj 2016

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2014

Bolagsstämman hölls i Stockholm den 27 maj 2015.

Kallelse till årsstämma maj 2015

Kommuniké från bolagsstämma 27 maj 2015

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2013

Bolagsstämman hölls i Stockholm den 23 april 2014.

Kommuniké från bolagsstämma 23 april 2014

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2012

Kommuniké från bolagsstämma 25 april 2013