Bolagsstämmor

KOMMANDE STÄMMOR

Årsstämma 16 juni 2021

210616 Kallelse Årsstämma Arbona

210616 Poströstningsformulär – Årsstämma Arbona AB

Begäran om upplysningar inför Arbonas årsstämma 2021

210616 Kommunike från årsstämma

TIDIGARE STÄMMOR

Extra stämma 5 augusti 2020

200706 Kallelse extra stämma Arbona

200805 Kommunike fran extra bolagsstamma

200609 Fusionsplan

Revisorsyttrande

Årsstämma 30 juni 2020

200601 Kallelse årsstämma Arbona

200630 Kommunike från årsstämma

Extra bolagsstämma 26 maj 2020

200527 Kommunike från extra bolagsstämma

200519 Underlag extra bolagsstämma

Bilaga – Förslag till ny Bolagsordning Arbona AB (publ)

200427 Kallelse extra bolagsstamma Arbona

200526 Fullmakt Extra bolagsstämma 2020

Extra bolagsstämma 20 december 2019

191204 Kallelse extra bolagsstämma Arbona

191220 Kommunike från extra bolagsstämma

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2018

Bolagsstämman hölls den 25 juni 2018 i Stockholm.

190524 Kallelse Årsstämma Arbona

190625 Kommunike från årsstämma

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2017

Bolagsstämman hölls den 20 juni 2018, kl 14:30 i Stockholm.

180522 Kallelse Årsstämma Arbona

180620 Kommunike från årsstämma

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2016

Bolagsstämman hölls den 22 maj 2017, kl 14:30 i Stockholm.

170420 Kallelse Arsstamma Arbona

170522 Kommunike fran arsstamma

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2015

Bolagsstämman hölls i Stockholm tisdagen den 17 maj 2016 kl 14:30.

Kallelse årsstämma maj 2016

Kommuniké från bolagsstämma 17 maj 2016

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2014

Bolagsstämman hölls i Stockholm den 27 maj 2015.

Kallelse till årsstämma maj 2015

Kommuniké från bolagsstämma 27 maj 2015

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2013

Bolagsstämman hölls i Stockholm den 23 april 2014.

Kommuniké från bolagsstämma 23 april 2014

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2012

Kommuniké från bolagsstämma 25 april 2013