Bolagsstämmor

Bolagsstämman är företagets högsta beslutsorgan och sammankallas årligen.

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2018

Bolagsstämman kommer att hölls den 25 juni 2018 i Stockholm.

190524 Kallelse Årsstämma Arbona

190625 Kommunike från årsstämma

TIDIGARE ÅRSSTÄMMOR

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2017

Bolagsstämman hölls den 20 juni 2018, kl 14:30 i Stockholm.

180522 Kallelse Årsstämma Arbona

180620 Kommunike från årsstämma

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2016

Bolagsstämman hölls den 22 maj 2017, kl 14:30 i Stockholm.

170420 Kallelse Arsstamma Arbona

170522 Kommunike fran arsstamma

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2015

Bolagsstämman hölls i Stockholm tisdagen den 17 maj 2016 kl 14:30.

Kallelse årsstämma maj 2016

Kommuniké från bolagsstämma 17 maj 2016

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2014

Bolagsstämman hölls i Stockholm den 27 maj 2015.

Kallelse till årsstämma maj 2015

Kommuniké från bolagsstämma 27 maj 2015

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2013

Bolagsstämman hölls i Stockholm den 23 april 2014.

Kommuniké från bolagsstämma 23 april 2014

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2012

Kommuniké från bolagsstämma 25 april 2013