Den 3 juli 2016 trädde EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014/EU (MAR) i kraft. I enlighet med denna publicerar Arbona inte längre någon insiderförteckning på hemsidan utan hänvisar till Finansinspektionens webbplats.