Styrelse

Håkan Blomdahl (född 1968), styrelseordförande. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt civilingenjör från teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  VD Triega AB.  Andra styrelseuppdrag inkluderar bl a Norvida Holding AB, Triona AB och Mertiva AB.

Andreas Bergsten (född 1967), styrelseledamot. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och McGill University i Montréal, Kanada. Andreas är anställd på 60% av en heltid som VD för G-Förvaltning, en kapitalförvaltning som förvaltar två större stiftelser med ca 3 miljarder SEK under förvaltning. Övrig tid arbetar Andreas som konsult inom kapitalförvaltning, finans och företagsledning. Andreas Bergsten har arbetat deltid på konsultbasis som VD i Mertiva AB sedan april 2013 och är även styrelseledamot i Mertiva.

Fredrik Isberg (född 1972), styrelseledamot. Civilekonom från Stockholms Universitet. Arbetar som privatinvesterare. Tidigare anställd på bl.a. Svolder AB, ABG Sundal Collier och DNB.

Revisor

Baker & Tilly Umeå AB med Åsa Dahlgren som huvudansvarig revisor.