Styrelse

Håkan Blomdahl (född 1968), styrelseordförande. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt civilingenjör från teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  VD Triega AB.  Andra styrelseuppdrag inkluderar bl a Norvida Holding AB, Triona AB och Katinla AB. Håkan var tidigare styrelseordförande i Mertiva AB.

Andreas Bergsten (född 1967), styrelseledamot. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och McGill University i Montréal, Kanada. Andreas är anställd på 60% av en heltid som VD för G-Förvaltning, en kapitalförvaltning som förvaltar två större stiftelser med ca 3 miljarder SEK under förvaltning. Övrig tid arbetar Andreas som konsult inom kapitalförvaltning, finans och företagsledning. Andreas var tidigare VD (på deltid) och styrelseledamot i Mertiva AB.

Fredrik Isberg (född 1972), styrelseledamot. Civilekonom från Stockholms Universitet. Arbetar som privatinvesterare. Tidigare anställd på bl.a. Svolder AB, ABG Sundal Collier och DNB.

Fredrik Grevelius (född 1968), styrelseledamot. Civilekonom från Uppsala Universitet. Arbetar med egna investeringar. Arbetslivserfarenhet från revision, aktieanalys och kapitalförvaltning. Andra styrelseuppdrag inkluderar Thatsup AB, HomeMaid AB, QBNK Holding AB, Svevik Industri AB och Veteranpoolen AB.

Revisor

Baker & Tilly Umeå AB med Åsa Dahlgren som huvudansvarig revisor.