Innehav

 

Nedan presenteras kortfattat våra innehav.

 

Johnsons i Åre El AB samt Johnsons i Östersund El AB

Verksamhet: El- och larminstallationer i Jämtland.

Omsättning: c:a 60 MSEK

Ägarandel: 100%

Investeringstidpunkt: 2016

Hemsida: www.johnsons-el.se

 

S2Medical AB (publ)

Verksamhet: Utveckling, tillverkning och försäljning av sårläkningsprodukter. S2Medical är noterat på Nasdaq First North.

Omsättning: c:a 3 MSEK

Ägarandel: 13,9% (kapital), 18% (röster)

Investeringstidpunkt: 2016

Hemsida: www.s2m.se

 

Merbona Invest AB

Verksamhet: Förvaltning och utveckling av fastigheter.

Omsättning: c:a 10 MSEK

Ägarandel: 47,5%

Investeringstidpunkt: 2017

Hemsida: saknas

 

Mindbanque AB

Verksamhet: Verksamhets- och förändringskonsulter inom bank, finans och försäkring

Omsättning: c:a 32 MSEK

Ägarandel: 30% (Arbona äger 30% i holdingbolaget BG29 Holding AB, som äger 100% av Mindbanque AB)

Investeringstidpunkt: 2018

Hemsida: www.mindbanque.com