Portföljbolag

 

Nedan presenteras kortfattat våra portföljbolag, uppdelat på om vi är aktiva ägare eller passiva ägare:

Bolag där vi är aktiva ägare:

Johnsons i Åre El AB samt Josec AB

Verksamhet: El- och larminstallationer i Jämtland.

Omsättning: c:a 60 MSEK

Ägarandel: 67%

Investeringstidpunkt: 2016

Hemsida: www.johnsons-el.se

Merbona Invest AB

Verksamhet: Förvaltning och utveckling av fastigheter.

Omsättning: c:a 10 MSEK

Ägarandel: 100%

Investeringstidpunkt: 2017

Hemsida: saknas

Mindbanque AB

Verksamhet: Verksamhets- och förändringskonsulter inom bank, finans och försäkring

Omsättning: c:a 37 MSEK

Ägarandel: 30% (Arbona äger 30% i holdingbolaget BG29 Holding AB, som äger 100% av Mindbanque AB)

Investeringstidpunkt: 2018

Hemsida: www.mindbanque.com

TCECUR AB (publ)

Verksamhet: TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR:s aktie är listad på Nordic NGM SME.

Omsättning: c:a 190 MSEK

Ägarandel: c:a 27%

Investeringstidpunkt: 2019

Hemsida: www.tcecur.com

Bolag där vi är passiva ägare:

Attgeno AB

Verksamhet: Attgeno AB är ett svenskt läkemedelsföretag som utvecklar ett läkemedel, Supernitro, för behandling av akut pulmonell hypertoni.

Omsättning: c:a 13 MSEK

Ägarandel: 5%

Investeringstidpunkt: i.u.

Hemsida: www.attgeno.com

Binero Group AB (publ)

Verksamhet: Binero Group AB erbjuder digitala infrastrukturtjänster som molntjänster och colocation i svenska datacenter. Binero-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Omsättning: c:a 40 MSEK

Ägarandel: 12%

Investeringstidpunkt: 2019

Hemsida: www.binero.com

Eastnine AB (publ)

Verksamhet: Eastnine AB äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Baltikum. Eastnine är noterat på Nasdaq OMX.

Omsättning: c:a 130 MSEK

Ägarandel: 10%

Investeringstidpunkt: i.u.

Hemsida: www.eastnine.com

Mercodia AB

Verksamhet: Mercodia AB är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar, tillverkar och säljer immunoassays. Bolaget är baserat i Uppsala.

Omsättning: c:a 110 MSEK

Ägarandel: 19%

Investeringstidpunkt: i.u.

Hemsida: www.mercodia.com

Nextory AB

Verksamhet: Nextory är ett digitalt ljudboksföretag.

Omsättning: c:a 175 MSEK

Ägarandel: i.u.

Investeringstidpunkt: 2020

Hemsida: www.nextory.se

Visiba Group AB

Verksamhet: Visiba Group AB uvecklar och säljer en plattform för digitala vårdmöten.

Omsättning: c:a 20 MSEK

Ägarandel: 3 %

Investeringstidpunkt: 2020

Hemsida: www.visibacare.com

ZealiD AB

Verksamhet: ZealiD utvecklar tjänster  och appar för digital identifiering, signering och KYC.

Omsättning: c:a 2 MSEK

Ägarandel: 5 %

Investeringstidpunkt: 2021

Hemsida: www.zealid.com