Innehav

 

Nedan presenteras kortfattat våra innehav.

 

Johnsons i Åre El AB samt Johnsons i Östersund El AB

Verksamhet: El- och larminstallationer i Jämtland.

Omsättning: c:a 60 MSEK

Ägarandel: 100%

Investeringstidpunkt: 2016

Hemsida: www.johnsons-el.se

 

S2Medical AB

Verksamhet: Utveckling, tillverkning och försäljning av sårläkningsprodukter.

Omsättning: c:a 1 MSEK

Ägarandel: 20%

Investeringstidpunkt: 2016

Hemsida: www.s2m.se