Vad vi gör

Vi vill varsamt utveckla bolagen vi äger tillsammans med ledningen. Vi köper för att äga, inte för att sälja vidare. Det gör att vi kan vara långsiktiga.

Vi föredrar att vara majoritetsägare, men ser gärna att ledningen också är delägare eller har ett ägarliknande incitament på annat sätt.

Ledningens uppgift är att sköta den dagliga driften av bolaget och föreslå strategi och inriktning.

Vår roll som ägare är i första hand att:

  • Besluta om bolagets strategi och inriktning
  • Tillsätta styrelse och VD
  • Fungera som stöd och bollplank till VD
  • Tillföra kapital om det krävs för bolagets fortsatta utveckling