Vad vi söker

Vi söker i första hand efter välskötta rörelsedrivande bolag med en vinstnivå på 5-20 MSEK.

Kriterier som vi värdesätter är:

  • Tydlig produkt, tjänst och/eller marknadsposition
  • Stabil lönsamhet
  • Utvecklingspotential
  • Bra management