Vilka vi är

 

Håkan Blomdahl, styrelseordförande (1968)

Civ ing och civ ek. Bakgrund från Handelsbanken, Swissbank och Alfred Berg. Sedan 2001 investerat för egen räkning i noterade och onoterade bolag. Idag aktiv ägare och styrelseledamot i ett flertal noterade och onoterade bolag som t ex Arbona, Norvida, Triona och TCECUR.

Martin Zetterström, VD (1968)

Civ ing och civ ek. Bakgrund från bl a McKinsey & Co, Nordstjernan, B&B Tools och senast som VD för Bright Group i Sverige. Har jobbat såväl som ägare och styrelseledamot, samt i operativa befattningar i små och medelstora bolag.

Sleman Fadel, CFO (1984)

Ek magister från Stockholms Universitet. Bakgrund som auktoriserad revisor från PwC och har därefter innehaft olika chefsroller inom bland annat UC, EF samt som ekonomikonsult i eget bolag för små- och medelstora bolag.