Vilka vi är

 

Håkan Blomdahl, styrelseordförande (1968)

Civ ing och civ ek. Bakgrund från Handelsbanken, Swissbank och Alfred Berg. Sedan 2001 investerat för egen räkning i noterade och onoterade bolag. Idag aktiv ägare och styrelseledamot i ett flertal noterade och onoterade bolag som t ex Arbona, Norvida, Triona och TCECUR.

Martin Zetterström, VD (1968)

Civ ing och civ ek. Bakgrund från bl a McKinsey & Co, Nordstjernan, B&B Tools och senast som VD för Bright Group i Sverige. Har jobbat såväl som ägare och styrelseledamot, samt i operativa befattningar i små och medelstora bolag.