februari 27, 2017

Bokslutskommuniké publiceras 28 februari

Arbona AB har tidigare kommunicerat att Bokslutskommunikén för 2016 skulle publiceras den 27 februari. Pga sjukdom kommer bokslutskommunikén att publiceras den 28 februari efter börsens stängning.

Stockholm den 27 februari, 2017

VD: Martin Zetterström
E-post: martin@arbona.se Arbona AB (publ)

Mobil: +46 733 14 14 06

Läs hela rapporten här: 170227 Bokslutskommunike publiceras 28 feb

2023 © All rights reserved by Arbona AB