Pressmeddelanden

News order

News order

Category Selection

Category Selection
  • Alla
  • Icke-regulatoriska
  • Regulatoriska
  • Finansiella rapporter
  • Uncategorized
december 5, 2023

Arbona förvärvar timmerbilspåbyggaren Bergs Fegen AB

Arbona AB (publ) har genom ett holdingbolag förvärvat 100% av aktierna i timmerbilspåbyggaren Bergs Fegen AB. Säljaren återinvesterar samtidigt och kommer att äga 33% i holdingbolaget. Bergs Fegen grundades 1918 och är en av de ledande timmerbilspåbyggarna i Norden. Senaste räkenskapsåret omsatte Bergs Fegen 105 MSEK med ett rörelseresultat på 7 MSEK. Ambitionen är att… Fortsätt läsa Arbona förvärvar timmerbilspåbyggaren Bergs Fegen AB
Läs mer...
november 6, 2023

Huvudägare stämplar om aktier till B-aktier

Arbonas största ägare, Triega AB, stämplar om 170 000 000 aktier till B-aktier. Efter omstämplingen finns det därmed 349 335 443 aktier av serie A och 170 000 000 aktier av serie B i Arbona AB (publ). För ytterligare information vänligen kontakta: Martin ZetterströmVD, Arbona AB (publ) Telefon: 0733-141406E-post: martin.zetterstrom@arbona.se
Läs mer...
oktober 17, 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arbona AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut: Stämman godkände förslaget till ny bolagsordning. Beslutet innebär att det får finnas två aktieslag i bolaget; A- aktier med 1 röst och B-aktier med 1/10-dels röst. Samtliga befintliga aktier i bolaget blir A-aktier. Den kompletta bolagsordningen finns på bolagets hemsida. För ytterligare information vänligen… Fortsätt läsa Kommuniké från extra bolagsstämma i Arbona AB (publ)
Läs mer...
september 15, 2023

Kallelse till extra bolagsstämma

På begäran av Arbona ABs största aktieägare, Triega AB, kallas aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, till extra bolagsstämma tisdagen den 17 oktober 2023 klockan 14:00 i bolagets lokaler på Brahegatan 43 i Stockholm. Triega AB önskar ändra bolagsordningen med följande motiv: ”Orsaken till att Triega AB begärt denna bolagsordningsändring är att Triega AB, innan… Fortsätt läsa Kallelse till extra bolagsstämma
Läs mer...
augusti 31, 2023

Arbona publicerar halvårsrapport H1 2023

Sammanfattning av perioden Januari-juni 2023 *Jämförelsetalen har räknats om enligt nya redovisningsprinciper. Se ytterligare information under "Ändring av redovisningsprinciper"   Kommentar till den finansiella utvecklingen Intäkterna uppgick till 21,2 MSEK (36,0). Minskningen beror på att det dåvarande dotterbolaget Johnsons i Åre El AB avyttrades i januari, så från februari och framåt så består intäkterna endast… Fortsätt läsa Arbona publicerar halvårsrapport H1 2023
Läs mer...
augusti 16, 2023

Indragning av egna aktier i Arbona AB (publ) är genomförd

Indragningen av 3 126 005 egna aktier i Arbona AB (publ) som beslutades på årsstämman den 23 maj 2023 är registrerad hos Bolagsverket, och aktierna är nu makulerade hos Euroclear. Efter indragningen uppgår därmed det totala antalet aktier i Arbona till 519 335 443 aktier. För ytterligare information vänligen kontakta: Martin ZetterströmVD, Arbona AB (publ) Telefon: 0733-141406E-post: martin.zetterstrom@arbona.se Om Arbona… Fortsätt läsa Indragning av egna aktier i Arbona AB (publ) är genomförd
Läs mer...
juni 28, 2023

Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 2 augusti 2023 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Brahegatan 43 i Stockholm. Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den… Fortsätt läsa Kallelse till extra bolagsstämma
Läs mer...
2023 © All rights reserved by Arbona AB