Pressmeddelanden

News order

News order

Category Selection

Category Selection
  • Alla
  • Icke-regulatoriska
  • Regulatoriska
  • Finansiella rapporter
  • Uncategorized
februari 28, 2017

Bokslutskommuniké 2016

Januari – December 2016 Koncernens omsättning uppgick till 26,7 MSEK (0) Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,9 MSEK (-1,1). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 4,5 MSEK (-0,8). Vinst per aktie uppgick till 0,12 kr (0,0). Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 2,8 MSEK (0,3) av resultatet. Eget kapital uppgick vid periodens slut till 62,9 MSEK… Fortsätt läsa Bokslutskommuniké 2016
Läs mer...
februari 27, 2017

Bokslutskommuniké publiceras 28 februari

Arbona AB har tidigare kommunicerat att Bokslutskommunikén för 2016 skulle publiceras den 27 februari. Pga sjukdom kommer bokslutskommunikén att publiceras den 28 februari efter börsens stängning. Stockholm den 27 februari, 2017 VD: Martin Zetterström E-post: martin@arbona.se Arbona AB (publ) Mobil: +46 733 14 14 06 Läs hela rapporten här: 170227 Bokslutskommunike publiceras 28 feb
Läs mer...
november 7, 2016

Arbona investerar i S2Medical

Arbona AB har den 7 november ingått avtal om att investera 3 Mkr för 20% av aktierna i det onoterade bolaget S2Medical AB. Tillträde är planerat till 15 november. S2Medical AB utvecklar, tillverkar och säljer avancerade sårläkningsprodukter bl a för behandling av brännskador och svårläkta sår S2Medical AB grundades 2013 av Mårten Skog och Petter… Fortsätt läsa Arbona investerar i S2Medical
Läs mer...
juli 5, 2016

Halvårsrapport Jan-Jun 2016

Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till -5,6 MSEK (-0,7) Förlusten består till största delen i en orealiserad värdeförändring i en placering i Fortnox-aktier. Ett stort antal investeringsmöjligheter har utvärderats och dialoger med potentiella förvärvskandidater pågår löpande. Eget kapital uppgick vid periodens slut till 52,7 MSEK (58,6) eller 1,42 SEK (1,58) per aktie. Koncernens… Fortsätt läsa Halvårsrapport Jan-Jun 2016
Läs mer...
maj 25, 2016

SwitchCore ABs namnändring till Arbona AB registrerad hos Bolagsverket

De ändringar i bolagsordningen som beslutades på årsstämman den 17 maj har nu registrerats och godkänts hos Bolagsverket. Det innebär att SwitchCore AB per idag har bytt namn till Arbona AB. Aktiens kortnamn kommer att ändras till ARBO MTF A respektive ARBO MTF B, från och med måndag 30 maj. ISIN-nummer förblir oförändrade.   För… Fortsätt läsa SwitchCore ABs namnändring till Arbona AB registrerad hos Bolagsverket
Läs mer...
2023 © All rights reserved by Arbona AB