Pressmeddelanden

News order

News order

Category Selection

Category Selection
  • Alla
  • Icke-regulatoriska
  • Regulatoriska
  • Finansiella rapporter
  • Uncategorized
juni 8, 2023

Arbona anställer Håkan Larsson som ansvarig för Arbonas satsning inom mekanisk industri

Håkan Larsson är fil. mag i företagsekonomi och startade sin karriär inom Volvo Construction Equipment. Efter det har Håkan varit VD för ett flertal legotillverkare inom mekanisk industri, såsom t ex Solna Pressgjuteri AB och HP Etch AB. Håkan kommer att ansvara för Arbonas satsning inom mekanisk industri. För närvarande har Arbona ett bolag, Tyresö… Fortsätt läsa Arbona anställer Håkan Larsson som ansvarig för Arbonas satsning inom mekanisk industri
Läs mer...
juni 2, 2023

Arbonas portföljbolag Woult säljer dotterbolag till Hjo Installation

Woult AB (där Arbona äger 40% av aktierna) har överlåtit samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen Johnsons i Åre El AB (med dotterbolag Johnsons i Östersund El AB), Jemtel AB samt Jemtek AB till Hjo Installation Invest AB. De sålda bolagen omsatte 2022 sammanlagt 127 MSEK med en EBIT på cirka 16 MSEK. Woult AB… Fortsätt läsa Arbonas portföljbolag Woult säljer dotterbolag till Hjo Installation
Läs mer...
maj 12, 2023

Arbona avtalar om förvärv av 25% i RentalCare Sverige AB

Arbona har idag avtalat om att förvärva 25% av aktierna i RentalCare Sverige AB för 30 MSEK. RentalCare är verksamma inom bemanning och rekrytering till privata och offentliga aktörer inom vårdsektorn. Tillträde är planerat att ske i nästa vecka. 2022 omsatte RentalCare Sverige AB (med dotterbolag) 345 MSEK och gjorde ett rörelseresultat på cirka 12… Fortsätt läsa Arbona avtalar om förvärv av 25% i RentalCare Sverige AB
Läs mer...
maj 2, 2023

Komplettering av årsredovisning med revisionsberättelse

Tidigare idag publicerade Arbona AB (publ) sin årsredovisning för 2022, av misstag var inte revisionsberättelsen inkluderad i den version som publicerades. Därför publiceras nu en ny version som har kompletterats med revisionsberättelsen. Den kompletterade årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från bolagets hemsida, www.arbona.se . För ytterligare information vänligen kontakta:… Fortsätt läsa Komplettering av årsredovisning med revisionsberättelse
Läs mer...
maj 2, 2023

Arbona AB (publ) publicerar Årsredovisning för 2022

Arbona AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från bolagets hemsida, www.arbona.se . För ytterligare information vänligen kontakta: Martin ZetterströmVD, Arbona AB (publ) Telefon: 0733-141406E-post: martin.zetterstrom@arbona.se Om Arbona AB (publ): Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska… Fortsätt läsa Arbona AB (publ) publicerar Årsredovisning för 2022
Läs mer...
april 24, 2023

Kallelse till årsstämma 2023 i Arbona AB (publ)

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 23 maj 2023 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Brahegatan 43, Stockholm. Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 12 maj, dels senast den… Fortsätt läsa Kallelse till årsstämma 2023 i Arbona AB (publ)
Läs mer...
februari 28, 2023

Arbona AB (publ) publicerar bokslutskommuniké

Arbona AB (publ) publicerar bokslutskommuniké Sammanfattning Juli - December 2022 Januari - December 2022 Kommentar till den finansiella utvecklingen Nettoomsättningen steg under året med 32,1 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst hänförlig till att Johnsons El fortsatt haft en hög aktivitet med ett flertal större projekt under perioden.  Under året har… Fortsätt läsa Arbona AB (publ) publicerar bokslutskommuniké
Läs mer...
februari 9, 2023

Arbonas dotterbolag Johnsons El bildar större elinstallationsgrupp

Arbona har tillsammans med övriga ägare i Johnsons i Åre El AB och Jemtel AB bildat ett nytt holdingbolag, Woult AB, samt överlåtit samtliga aktier i Johnsons i Åre El AB och samtliga aktier i Jemtel AB till Woult AB. Efter transaktionerna äger Arbona 40% i Woult AB. Woult AB kommer efter omstrukturering, direkt eller… Fortsätt läsa Arbonas dotterbolag Johnsons El bildar större elinstallationsgrupp
Läs mer...
2023 © All rights reserved by Arbona AB