Pressmeddelanden

News order

News order

Category Selection

Category Selection
  • Alla
  • Icke-regulatoriska
  • Regulatoriska
  • Finansiella rapporter
  • Uncategorized
november 18, 2022

Arbona förvärvar Tyresö Finmekaniska

Arbona AB (publ) har idag tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Tyresö Finmekaniska AB samt Konvex Fastighetsförvaltning AB med förväntat tillträde den 1 december 2022. Tyresö Finmekaniska Aktiebolag är en legotillverkare med inriktning mot komponenter i främst rostfritt stål, titan, aluminium och tekniska plaster. Verksamheten startade för mer än 50 år sedan… Fortsätt läsa Arbona förvärvar Tyresö Finmekaniska
Läs mer...
november 1, 2022

Arbona fullföljer investering i BGOG Invest AB

Arbona har, per den 31 oktober 2022, fullföljt förvärvet av 20% av aktierna i BGOG Invest AB i enlighet med vad som tidigare kommunicerats i pressrelease per den 18 juli 2022. För ytterligare information vänligen kontakta: Martin ZetterströmVD, Arbona AB (publ) Telefon: 0733-141406E-post: martin.zetterstrom@arbona.se Om Arbona AB (publ): Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom… Fortsätt läsa Arbona fullföljer investering i BGOG Invest AB
Läs mer...
augusti 31, 2022

Arbona publicerar halvårsrapport

Sammanfattning av perioden Januari-juni 2022 Koncernens intäkter uppgick till 36,0 MSEK (27,0 motsvarande period föregående år) Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,7 MSEK (-3,8). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -168,5 MSEK (1,1). Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (0,00). Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick vid periodens slut till 1 293,9 MSEK  (1 397,4)… Fortsätt läsa Arbona publicerar halvårsrapport
Läs mer...
juli 18, 2022

Arbona avtalar om investering i BGOG Invest AB

Arbona har idag tecknat avtal om att förvärva 20% av aktierna i BGOG-gruppen. Köpeskillingen uppgår till 18 MSEK, vilket motsvarar en EV/EBIT-multipel på cirka 7,1. Gruppen består av bolagen Likvidum AB och Calculate Group Sweden AB, båda med huvudkontor i Johanneshov i Stockholm. Verksamheternas omsättning det senaste verksamhetsåret uppgick till 54,6 MSEK, vilket innebar en… Fortsätt läsa Arbona avtalar om investering i BGOG Invest AB
Läs mer...
juni 14, 2022

Kommuniké från årsstämma

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut: Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören. Stämman fastställde ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 250 000 SEK (250 000 SEK). Till styrelse valdes Håkan Blomdahl (omval), Fredrik… Fortsätt läsa Kommuniké från årsstämma
Läs mer...
juni 3, 2022

Förtydligande ang sista datum för poströstning inför Årsstämma i Arbona AB (publ)

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, har tidigare kallats till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022. I kallelsen står det felaktigt att sista dag för poströstning är den 3 juni. Korrekt sista datum att poströsta är den 13 juni 2022.   Rättad kallelse finns på www.arbona.se .   För ytterligare information vänligen kontakta: Martin Zetterström… Fortsätt läsa Förtydligande ang sista datum för poströstning inför Årsstämma i Arbona AB (publ)
Läs mer...
maj 16, 2022

Arbona AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Arbona AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2021. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.arbona.se .   För ytterligare information vänligen kontakta: Martin Zetterström VD, Arbona AB (publ) Telefon: 0733-141406 E-post: martin.zetterstrom@arbona.se   Om Arbona AB (publ): Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och… Fortsätt läsa Arbona AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021
Läs mer...
maj 12, 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet… Fortsätt läsa Kallelse till årsstämma 2022
Läs mer...
februari 28, 2022

Arbona publicerar bokslutskommuniké

Juli – December 2021 Koncernens nettoomsättning uppgick till 37,5 (28,4) MSEK. Koncernens rörelseresultat uppgick till 5,0 (1,0) MSEK. Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 8,8 (1,1) MSEK. Resultat från finansiella anläggningstillgångar uppgick till 50,6 (122,0) MSEK. Resultat från kortfristiga placeringar uppgick till 4,2 (1,3) MSEK. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 66,7 (124,5) MSEK,… Fortsätt läsa Arbona publicerar bokslutskommuniké
Läs mer...
2023 © All rights reserved by Arbona AB