maj 18, 2020

Ägare föreslår en fusion mellan Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ)

Större aktieägare i Arbona AB (publ) (”Arbona”) och större aktieägare i Mertiva AB (publ) (”Mertiva”) föreslår att Arbona och Mertiva fusioneras. Bakom förslaget står bl a Triega AB (som är största ägare i både Arbona och Mertiva, med en betydligt större ägarandel i Mertiva), Fredrik Grevelius (som är Arbonas näst största aktieägare och äger en mindre andel aktier i Mertiva), Staffan Malmer (som är tredje största aktieägare i både Arbona och Mertiva, men har en större ägarandel i Arbona) samt Fredrik Isberg (som är fjärde största ägare i Arbona och inte äger några aktier i Mertiva). Totalt står ägare representerande 52% av kapital och 50% av röster i Arbona samt ägare representerande 55% av kapital och 41% av röster i Mertiva bakom förslaget.

Motivet är att det finns operativa och finansiella synergier mellan bolagen som båda är noterade investeringsföretag. Vidare är flera av de större ägarna desamma i båda bolagen. Dessa ägare har därför föreslagit att bolagen ska fusioneras till ett bolag.

Fusionen föreslås genomföras så att Mertiva fusioneras upp i Arbona och Arbona blir därmed det kvarvarande bolaget. Aktieägare i Mertiva föreslås erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva.

Förslaget innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst. Mertivas aktieägare föreslås att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst. Detta innebär att efter fusionen kommer 14% av kapitalet och 62% av rösterna i det fusionerade bolaget att tillfalla Arbonas nuvarande aktieägare. 86% av kapitalet och 38% av rösterna kommer att tillfalla Mertivas nuvarande aktieägare.

Processen framåt innebär att styrelserna i respektive bolag kommer att utvärdera förslaget, och om de stöder förslaget så ska en fusionsplan upprättas och läggas fram på årsstämmorna i Arbona och Mertiva den 30 juni.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2020, kl 22:30.

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic SME.

 200518 Ägare föreslår fusion mellan Arbona och Mertiva

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram