Om Arbona

Arbona är ett investeringsföretag som huvudsakligen investerar i små och medelstora svenska bolag samt noterade bolag.

Verksamhet

Vår ambition är att varsamt och långsiktigt, tillsammans med entreprenörer och duktiga medarbetare, utveckla de bolag vi investerar i för att dessa ska nå sin fulla potential.
Vi har en lång erfarenhet av förvärv och bolagsbyggande och investerar främst i bolag med en god lönsamhet, starka kassaflöden och en god företagskultur. Vi är engagerade ägare och tar gärna plats i styrelsen där vi fungerar som bollplank i strategiska och finansiella frågor med ledning och VD. Vanligtvis föredrar vi att vara majoritetsägare och ser gärna att ledningen också har en andel eller har ett ägarliknande incitament.

Historia

Nutid

De senaste åren har Arbona investerat både i noterade och onoterade innehav för att skapa långsiktig avkastning och riskspridning. Mer information om innehaven går att läsa under Innehav.

2020

Under hösten genomfördes en fusion av Arbona och Mertiva och det fusionerade bolaget fick ett eget kapital om ca 1,4 miljarder.

2017

2017 sålde Mertiva sitt innehav i Protein Sciences till det franska bolaget Sanofi. Mertivas vinst uppgick till ca 700 MSEK och en stor del av Arbonas nuvarande kapital kommer från denna försäljning.

2015 – 2016

Triega AB kommer in som större ägare. Bolaget byter namn till Arbona från Switchcore.

2013

Mertiva knoppades av från Diamyd-gruppen och inriktade sig mot investeringar. Det som fanns i Mertiva var en mindre kassa samt framförallt en aktiepost i Protein Sciences som då var ett amerikanskt bolag som tillverkade influensavaccin.

2007

Bolaget sålde verksamheten till amerikanska eSilicon Corporation och kvar fanns en börsplats samt förlustavdrag om ca 1 miljard SEK.

1990-talet

Arbona som bolag grundades i mitten av 1990-talet och var då ett utvecklingsbolag inom nätverksteknologi. 1999 noterades bolaget, då under namnet Switchcore på SBI-listan.

Vilka vi är

Håkan Blomdahl

Styrelseordförande
Civilingenjör och civilekonom med en bakgrund från Handelsbanken, Swissbank och Alfred Berg. Har sedan 2001 investerat för egen räkning i noterade och onoterade bolag. Idag aktiv ägare och styrelseledamot i ett flertal noterade och onoterade bolag som till exempel Arbona, Norvida och TCECUR.

Martin Zetterström

VD
Civilingenjör och civilekonom med en bakgrund från bland annat McKinsey & Co, Nordstjernan, B&B Tools och VD för Bright Group i Sverige. Har jobbat såväl som ägare och styrelseledamot, samt i operativa befattningar i små och medelstora bolag.

Sebastian Östberg

Ekonomichef
Civilekonom från Stockholms Universitet. Bakgrund som revisor från Ernst & Young samt erfarenhet som controller, ekonomichef, CFO och VD i både små och stora bolag.

Fredrik Isberg

Styrelseledamot och Portföljförvaltningschef
Civilekonom från Stockholms Universitet. Arbetslivserfarenhet från aktieanalys, aktiemäkleri och kapitalförvaltning på bl.a. Alfred Berg Kapitalförvaltning, Svolder AB, ABG Sundal Collier och DNB.

Håkan Larsson

Affärsområdeschef Mekanisk Industri
Håkan Larsson är fil. mag i företagsekonomi och startade sin karriär inom Volvo Construction Equipment. Efter det har Håkan varit VD för ett flertal legotillverkare inom mekanisk industri, såsom t ex Solna Pressgjuteri AB och HP Etch AB.
2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram