Investor Relations

Här finner du information som är riktad till aktiemarknaden avseende Arbonas aktie.

Aktien

Arbonas aktie är listad på Nordic Growth Market NGM AB, Nordic SME.
  • Aktienamn: Arbona A
  • Kortnamn: ARBO A
  • ISIN-kod: SE0003210590
Antal aktier i bolaget är 519 335 443 st varav 349 335 443 aktier av serie A och 170 000 000 aktier av serie B (B-aktien är inte noterad). Arbona är ett avstämningsbolag, vilket innebär att aktierna skall vara registrerade i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral. Arbonas aktiebok förs av Euroclear Sweden.

Bolagsordning

Bolagsordning Arbona AB (publ)

Finansiell kalender

Kommande händelser:
2024-08-30
Halvårsrapport 2024
2024-11-07
Kvartalsuppdatering Q3-24
2025-02-28
Bokslutskommuniké 2024

Styrelse

Styrelseledamot och Portföljförvaltningschef

Fredrik Isberg

(född 1972)
Civilekonom från Stockholms Universitet. Arbetslivserfarenhet från aktieanalys, aktiemäkleri och kapitalförvaltning på bl.a. Alfred Berg Kapitalförvaltning, Svolder AB, ABG Sundal Collier och DNB.
Styrelseordförande

Håkan Blomdahl

(född 1968)
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt civilingenjör från teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. VD Triega AB. Andra styrelseuppdrag inkluderar bl a Norvida Holding AB, TCECUR AB och Katinla AB. Håkan var tidigare styrelseordförande i Mertiva AB.
Styrelseledamot

Andreas Bergsten

(född 1967)
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och McGill University i Montréal, Kanada. Andreas är anställd på deltid som VD och kapitalförvaltare på G-Förvaltning, en kapitalförvaltning som förvaltar två större stiftelser med 3-4 miljarder SEK under förvaltning. Övrig tid arbetar Andreas som konsult inom kapitalförvaltning, finans och företagsledning. Andreas var tidigare VD (på deltid) och styrelseledamot i Mertiva AB, fram till det att Mertiva fusionerades med Arbona.
Styrelseledamot

Fredrik Grevelius

(född 1968)
Civilekonom från Uppsala Universitet. Arbetar med egna investeringar. Arbetslivserfarenhet från revision, aktieanalys och kapitalförvaltning. Andra styrelseuppdrag inkluderar Thatsup AB, HomeMaid AB, QBNK Holding AB, Svevik Industri AB och Veteranpoolen AB.

Emissioner m.m.

Här följer information om fusionen mellan Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ)

201104 Fusion mellan Arbona och Mertiva genomford

201026-Bolagsverket-meddelar-tillstand-till-fusion

Med stöd av bemyndigande från beslut på bolagsstämma den 25 juni 2019 har styrelsen i Arbona AB (publ) den 21 augusti beslutat att genomföra en företrädesemission.

Memorandum

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Teckning med Bank ID utan stöd av teckningsrätter

Med stöd av bemyndigande från beslut på bolagsstämma den 22 maj 2017 har styrelsen i Arbona AB (publ) den 30 maj 2018 beslutat att genomföra en företrädesemission.

180530 Arbona genomför foretradesemission

180614 Memorandum Arbona

Anmalningssedel Arbona (utan företräde)

KYC-formular - Investerare (fysisk-person)

KYC-formular -Investerare (juridisk-person)

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram