Pressmeddelanden

News order

News order

Category Selection

Category Selection
  • Alla
  • Icke-regulatoriska
  • Regulatoriska
  • Finansiella rapporter
  • Uncategorized
september 19, 2023

Rättelse av kallelse till extra bolagsstämma

I den kallelse till extra bolagsstämma som tidigare skickats ut så har det upptäckts ett fel i kallelsen. Texten under punkt 6 ska ersättas med följande text: ”Punkt 6 – Ändring av bolagsordning Förslaget är att bolagsordningen ändras så att det får finnas två aktieslag i Bolaget; A-aktier med 1 röst och B-aktier med 1/10-dels […]
Läs mer...
september 15, 2023

Kallelse till extra bolagsstämma

På begäran av Arbona ABs största aktieägare, Triega AB, kallas aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, till extra bolagsstämma tisdagen den 17 oktober 2023 klockan 14:00 i bolagets lokaler på Brahegatan 43 i Stockholm. Triega AB önskar ändra bolagsordningen med följande motiv: ”Orsaken till att Triega AB begärt denna bolagsordningsändring är att Triega AB, innan […]
Läs mer...
augusti 31, 2023

Arbona publicerar halvårsrapport H1 2023

Sammanfattning av perioden Januari-juni 2023 *Jämförelsetalen har räknats om enligt nya redovisningsprinciper. Se ytterligare information under "Ändring av redovisningsprinciper"   Kommentar till den finansiella utvecklingen Intäkterna uppgick till 21,2 MSEK (36,0). Minskningen beror på att det dåvarande dotterbolaget Johnsons i Åre El AB avyttrades i januari, så från februari och framåt så består intäkterna endast […]
Läs mer...
augusti 16, 2023

Indragning av egna aktier i Arbona AB (publ) är genomförd

Indragningen av 3 126 005 egna aktier i Arbona AB (publ) som beslutades på årsstämman den 23 maj 2023 är registrerad hos Bolagsverket, och aktierna är nu makulerade hos Euroclear. Efter indragningen uppgår därmed det totala antalet aktier i Arbona till 519 335 443 aktier. För ytterligare information vänligen kontakta: Martin ZetterströmVD, Arbona AB (publ) Telefon: 0733-141406E-post: martin.zetterstrom@arbona.se Om Arbona […]
Läs mer...
juni 28, 2023

Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 2 augusti 2023 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Brahegatan 43 i Stockholm. Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den […]
Läs mer...
juni 2, 2023

Arbonas portföljbolag Woult säljer dotterbolag till Hjo Installation

Woult AB (där Arbona äger 40% av aktierna) har överlåtit samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen Johnsons i Åre El AB (med dotterbolag Johnsons i Östersund El AB), Jemtel AB samt Jemtek AB till Hjo Installation Invest AB. De sålda bolagen omsatte 2022 sammanlagt 127 MSEK med en EBIT på cirka 16 MSEK. Woult AB […]
Läs mer...
2023 © All rights reserved by Arbona AB