Pressmeddelanden

News order

News order

Category Selection

Category Selection
  • Alla
  • Icke-regulatoriska
  • Regulatoriska
  • Finansiella rapporter
maj 12, 2023

Arbona avtalar om förvärv av 25% i RentalCare Sverige AB

Arbona har idag avtalat om att förvärva 25% av aktierna i RentalCare Sverige AB för 30 MSEK. RentalCare är verksamma inom bemanning och rekrytering till privata och offentliga aktörer inom vårdsektorn. Tillträde är planerat att ske i nästa vecka. 2022 omsatte RentalCare Sverige AB (med dotterbolag) 345 MSEK och gjorde ett rörelseresultat på cirka 12 […]
Läs mer...
maj 2, 2023

Komplettering av årsredovisning med revisionsberättelse

Tidigare idag publicerade Arbona AB (publ) sin årsredovisning för 2022, av misstag var inte revisionsberättelsen inkluderad i den version som publicerades. Därför publiceras nu en ny version som har kompletterats med revisionsberättelsen. Den kompletterade årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från bolagets hemsida, www.arbona.se . För ytterligare information vänligen kontakta: […]
Läs mer...
maj 2, 2023

Arbona AB (publ) publicerar Årsredovisning för 2022

Arbona AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från bolagets hemsida, www.arbona.se . För ytterligare information vänligen kontakta: Martin ZetterströmVD, Arbona AB (publ) Telefon: 0733-141406E-post: martin.zetterstrom@arbona.se Om Arbona AB (publ): Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska […]
Läs mer...
april 24, 2023

Kallelse till årsstämma 2023 i Arbona AB (publ)

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 23 maj 2023 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Brahegatan 43, Stockholm. Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 12 maj, dels senast den […]
Läs mer...
februari 28, 2023

Arbona AB (publ) publicerar bokslutskommuniké

Arbona AB (publ) publicerar bokslutskommuniké Sammanfattning Juli - December 2022 Januari - December 2022 Kommentar till den finansiella utvecklingen Nettoomsättningen steg under året med 32,1 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst hänförlig till att Johnsons El fortsatt haft en hög aktivitet med ett flertal större projekt under perioden.  Under året har […]
Läs mer...
februari 9, 2023

Arbonas dotterbolag Johnsons El bildar större elinstallationsgrupp

Arbona har tillsammans med övriga ägare i Johnsons i Åre El AB och Jemtel AB bildat ett nytt holdingbolag, Woult AB, samt överlåtit samtliga aktier i Johnsons i Åre El AB och samtliga aktier i Jemtel AB till Woult AB. Efter transaktionerna äger Arbona 40% i Woult AB. Woult AB kommer efter omstrukturering, direkt eller […]
Läs mer...
november 18, 2022

Arbona förvärvar Tyresö Finmekaniska

Arbona AB (publ) har idag tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Tyresö Finmekaniska AB samt Konvex Fastighetsförvaltning AB med förväntat tillträde den 1 december 2022. Tyresö Finmekaniska Aktiebolag är en legotillverkare med inriktning mot komponenter i främst rostfritt stål, titan, aluminium och tekniska plaster. Verksamheten startade för mer än 50 år sedan […]
Läs mer...
november 1, 2022

Arbona fullföljer investering i BGOG Invest AB

Arbona har, per den 31 oktober 2022, fullföljt förvärvet av 20% av aktierna i BGOG Invest AB i enlighet med vad som tidigare kommunicerats i pressrelease per den 18 juli 2022. För ytterligare information vänligen kontakta: Martin ZetterströmVD, Arbona AB (publ) Telefon: 0733-141406E-post: martin.zetterstrom@arbona.se Om Arbona AB (publ): Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom […]
Läs mer...
2023 © All rights reserved by Arbona AB