Innehav

Nedan presenteras kortfattat våra portföljbolag, uppdelat på om vi är aktiva ägare eller passiva ägare.
2022 © All rights reserved by Arbona AB