maj 2, 2023

Arbona AB (publ) publicerar Årsredovisning för 2022

Arbona AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från bolagets hemsida, www.arbona.se .

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic SME.

2023 © All rights reserved by Arbona AB