maj 12, 2023

Arbona avtalar om förvärv av 25% i RentalCare Sverige AB

Arbona har idag avtalat om att förvärva 25% av aktierna i RentalCare Sverige AB för 30 MSEK. RentalCare är verksamma inom bemanning och rekrytering till privata och offentliga aktörer inom vårdsektorn. Tillträde är planerat att ske i nästa vecka.

2022 omsatte RentalCare Sverige AB (med dotterbolag) 345 MSEK och gjorde ett rörelseresultat på cirka 12 MSEK. RentalCare har växt kraftigt de senaste åren och har som ambition att fortsätta växa kraftigt. För sin fortsatta utveckling har bolaget sökt en delägare och partner som kan stötta dem på resan.

– ”Vi är imponerade av den utveckling som RentalCare har åstadkommit hittills och ser fram emot att vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen”, säger Martin Zetterström VD för Arbona AB.

– ”Vi är glada över att få in Arbona som delägare och partner och ser fram emot att arbeta tillsammans”, säger Tomas Roos VD och huvudägare i RentalCare Sverige AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram