augusti 13, 2017

Arbona deltar i nyemission i S2Medical AB

  • Arbona äger sedan tidigare 20% i S2Medical AB.
  • Den 9 augusti 2017 har slutliga avtal ingåtts avseende en nyemission om 10 Mkr i S2Medical AB till en pre-money värdering om 50 Mkr.
  • Arbona tar sin andel i nyemissionen genom att investera 2 Mkr, och bibehåller därmed sin ägarandel om 20%.
  • Resterande 8 Mkr investeras av Big State International Investment Ltd, ett privatägt Hong Kong baserat investeringsföretag som efter emissionen kommer att ha en ägarandel om 13,3% i S2Medical AB.
  • Med Big State International Investment Ltd som investerare öppnas även den kinesiska marknaden upp för S2Medical. Registrering av S2Medicals produkter i Kina beräknas ta 12-18 månader.
  • Då Arbona redovisar enligt K3 så kommer Arbonas aktieinnehav i S2Medical AB att även fortsättningsvis bokföras till anskaffningsvärde. Ingen resultateffekt uppstår därmed i Arbonas redovisning med anledning av nyemissionen.

 

Arbonas ursprungliga investering i S2Medical i november 2016 var avsedd att räcka i c:a 6 månader. Under våren har därför en kapitalanskaffningsprocess drivits. Målet har varit att ta in 10 Mkr som är avsett att räcka i c:a 12 månader framåt. Intresset har varit stort från flera olika investerare, såväl svenska som utländska.

 

Big State International Investment Ltd är också huvudägare i HVHA Medical Technology Development Co Ltd, ett kinesiskt medicinteknikbolag huvudsakligen inriktat mot produkter för behandling av brännskador och kroniska sår. Avsikten är HVHA även ska distribuera S2Medicals produkter i Kina. Registrering av S2Medicals produkter i Kina beräknas ta 12-18 månader.

 

-”Det är glädjande att få in en ny investerare i S2Medical med både branschkompetens och med kanaler in på den kinesiska marknaden. Vi ser mycket positivt på potentialen i S2Medical, och på potentialen i samarbetet mellan S2Medical och HVHA”, säger Martin Zetterström VD för Arbona AB.

 

-”Vi är mycket nöjda över att ha Big State som delägare och HVHA som partner. Dels ger det oss tillgång till kapital och resurser för vår fortsatta utveckling av S2Medical, dels ger det oss tillgång till den kinesiska marknaden. Men det viktigaste är att vi delar samma vision, att världen behöver ett nytt synsätt på sårvård, fokus måste skifta från behandling av sår till läkning av sår”, säger Petter Sivlér, VD för S2Medical AB.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Zetterström, VD Arbona AB (publ)                                Petter Sivlér

martin@arbona.se                                                              petter.sivler@s2m.se

0733-141406                                                                                        08-700 00 50

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2017 kl 08:00 CET.

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och varsamt utveckla välskötta mindre svenska bolag. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

 

Om S2Medical AB:

S2Medical AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa produkter och tjänster inriktade mot avancerad sårläkning.

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram