november 18, 2022

Arbona förvärvar Tyresö Finmekaniska

Arbona AB (publ) har idag tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Tyresö Finmekaniska AB samt Konvex Fastighetsförvaltning AB med förväntat tillträde den 1 december 2022.

Tyresö Finmekaniska Aktiebolag är en legotillverkare med inriktning mot komponenter i främst rostfritt stål, titan, aluminium och tekniska plaster. Verksamheten startade för mer än 50 år sedan och har utvecklat en expertis inom skärande bearbetning av små komplexa detaljer (Ø1-Ø40 mm) med höga krav på tolerans och noggrannhet. Kunderna finns inom branscher såsom medicinteknik, energi, elektronik och säkerhet.

Bolaget är baserat i Tyresö utanför Stockholm och omsatte föregående räkenskapsår cirka 25 MSEK, med ett rörelseresultat om drygt 4 MSEK. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Förvärvet förväntas ha marginell påverkan på Arbonas resultat per aktie under Arbonas innevarande räkenskapsår.

”Vi är glada och stolta över att få förmånen att förvärva ett så fint bolag som Tyresö Finmekaniska. Bolaget tillverkar komponenter av absolut högsta kvalitet till krävande kunder, vilket ställer höga krav på såväl maskiner, interna processer som ingenjörskunnandet inom företaget. Vi ser fram emot att få fortsätta att utveckla bolaget tillsammans med ledningen och de anställda”, säger Martin Zetterström, VD Arbona AB (publ).

”Jag är glad över att kunna lämna över ägandet till Arbona. Deras långsiktighet och jordnära inställning gör att jag är övertygad om att Tyresö Finmekaniska kommer att kunna utvecklas väl under minst 50 år till”, säger Jan Nagy, ägare till Tyresö Finmekaniska.

Förvärvet blir Arbonas första inom mekanisk bearbetning. ”Vi ser mekanisk bearbetning och tillverkning som ett intressant område för fortsatta förvärv. Vi är övertygade om att trenden att flytta hem produktion till Europa kommer att fortsätta, och att Sverige har goda förutsättningar för detta bl a tack vare vår långa industritradition och gedigna ingenjörskunnande”, säger Martin Zetterström.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2022, kl 13:45.

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram