maj 30, 2018

Arbona genomför företrädesemission

Den 30 maj 2018 beslutade styrelsen i Arbona AB att genomföra en företrädesemission av A-aktier som vid full teckning tillför bolaget 24 Mkr före emissionskostnader. Syftet med emissionen är en förstärkning av kapitalet inför framtida förvärv, samt för att amortera på upptaget förvärvslån.

180530 Arbona genomfor foretradesemission

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram