oktober 30, 2017

Arbona investerar i fastighetsinvesteringsbolag och beslutar om nyemission

  • Arbona investerar tillsammans med två andra parter i det nybildade fastighetsinvesteringsbolaget Merbona Invest AB.
  • Arbonas investering uppgår till 66,5 Mkr och ger en ägarandel på 47,5%.
  • Merbona Invest AB är ett nybildat bolag och har för närvarande inga investeringar.
  • Syftet med Merbona Invest är att kunna investera i fastigheter, fastighetsrelaterade obligationer och andra relaterade projekt.
  • För att Arbona ska ha kapital till fortsatta investeringar inom andra områden, så har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission under första kvartalet 2018.

– ”Vi ser en turbulens på den bostadsrelaterade fastighetsmarknaden. För en långsiktig, kapitalstark aktör som dessutom har tillgång till förlustavdrag tror vi att det kan dyka upp intressanta investeringsmöjligheter. Vi har därför investerat i Merbona Invest AB för att kunna agera snabbt när sådana möjligheter dyker upp”, säger Martin Zetterström VD för Arbona.

 

Merbona Invest AB är ett nybildat bolag, som efter Arbonas och de andra parternas investering kommer att vara obelånat och ha 140 Mkr i kassan. Arbona investerar 66,5 Mkr vilket ger en ägarandel om 47,5%. Martin Zetterström kommer tillsvidare att vara VD för både Arbona AB och Merbona Invest AB.

 

Investeringen i Merbona Invest AB innebär att Arbona AB behöver ta in mer kapital för att kunna göra nya investeringar. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en företrädesemission under första kvartalet 2018, i enlighet med tidigare mandat från bolagsstämman. Triega AB (huvudägare i Arbona AB) har förbundit sig att teckna sin andel. Exakta villkor för företrädesemissionen har inte fastställts, men kommer att fastställas och kommuniceras vid ett senare tillfälle, i god tid innan emissionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Zetterström, VD Arbona AB (publ)

martin@arbona.se

0733-141406

171030 Arbona investerar i fastighetsbolag

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl 08:00 CET.

 

 

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram