januari 12, 2018

Arbona investerar i konsultbolaget Mindbanque AB

Arbona medverkar tillsammans med huvudägare och ledning till en ägaromstrukturering i konsultbolaget Mindbanque. Tillsammans har parterna bildat ett holdingbolag som förvärvat 100% av Mindbanque AB. Arbona har en ägarandel om 30% i holdingbolaget och har investerat 1,75 Mkr. I holdingbolaget finns också en förvärvskredit om 5 Mkr.

 

Mindbanque är ett konsultbolag som erbjuder seniora konsulter inom bank, finans och försäkring. Mindbanques omsättning för 2017 uppgår till drygt 32 Mkr med ett rörelseresultat på c:a 6,9 Mkr. Mindbanque har som ambition att växa både organiskt och genom förvärv.

 

– ”Genom denna ägarförändring, och med Arbona som delägare, får vi en erfaren partner i förvärvsfrågor. Jag ser också att vi tillsammans ska kunna utforma ett attraktivt incitamentsprogram för både befintliga och nya medarbetare”, säger Andreas Serrander tillträdande VD för Mindbanque.

 

– ”Mindbanque är ett välskött och välrenommerat konsultbolag med stor potential. Vi är stolta att få vara delaktiga i deras fortsatta utveckling”, säger Martin Zetterström, VD för Arbona AB.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Zetterström, VD Arbona AB (publ)

martin@arbona.se

0733-141406

 

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2018 kl 08:30 CET.

180108 Arbona investerar i konsultbolaget Mindbanque

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram