augusti 9, 2021

Arbona investerar i ZealiD

Arbona har deltagit i en nyemission i ZealiD. ZealiD är ett svenskt bolag som utvecklat en plattform för digital identifiering och digitala signaturer. ZealiD:s lösning är en av få som uppfyller den högsta säkerhetsnivån, sk kvalificerade signaturer, enligt EU:s regelverk eIDAS som är giltigt i EU:s 27 medlemsländer. Vidare är ZealiD, så vitt ZealiD och Arbona känner till, den enda aktör som har en godkänd och certifierad lösning för identifiering enligt den högsta säkerhetsnivån som är i det närmaste helautomatiserad. Konkurrerande lösningar kräver antingen fysisk identifiering (t ex på ett bankkontor) eller identifiering via ”manuell” videokonferens.

– ”Vi ser stor potential i ZealiD:s lösning som uppfyller den de högsta säkerhetskraven i EU till en betydligt lägre kostnad än konkurrenterna. Vidare är digital identifiering och digitala signaturer i stora delar av Europa inte lika utbrett som i Norden. Där finns det potential att ta intressanta marknadspositioner”, säger Martin Zetterström, VD för Arbona.

– ”Vi är glada att ha fått in en kapitalstark och långsiktig delägare som Arbona i ZealiD. Med denna emission i ryggen hoppas vi kunna landa viktiga ordrar under hösten som bevisar både den tekniska och kommersiella potentialen i vår lösning”, säger Philip Hallenborg VD och grundare av ZealiD.

 

Emissionen var på 20 Mkr varav Arbona har investerat 12 Mkr. Övriga 8 Mkr tecknades av befintliga ägare i ZealiD. Efter emissionen uppgår Arbonas ägarandel till 5%.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

210809 Arbona investerar i ZealiD

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram