juni 14, 2018

Arbona publicerar Memorandum

Med anledning av den företrädesemission som styrelsen den 30 maj 2018 beslutat att genomföra så publicerar Arbona AB (publ) härmed det Memorandum som har upprättats inför emissionen. Teckningstiden pågår under perioden 15 juni – 4 juli 2018. Memorandumet finns tillgängligt på www.arbona.se samt på www.eminova.se .

 

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arbona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni kl 10:20 CET.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

180614 Arbona publicerar Memorandum

180614 Memorandum Arbona

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram