december 10, 2021

Arbonas dotterbolag ombildar fastighet till bostadsrättsförening

Arbonas dotterbolag Merbona Invest AB har ombildat fastigheten Odin 19 till en bostadsrättsförening.

 

Merbona Invest AB med dotterbolag utträder per idag som medlemmar ur föreningen, och Merbona-koncernen har därmed inte längre några ägarintressen i fastigheten.

 

Ombildningen innebär en reavinst för Arbona-koncernen om cirka 34 MSEK.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

211210 Arbonas dotterbolag ombildar fastighet till Brf

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram