juli 6, 2018

Arbonas företrädesemission övertecknad

Den 4 juli 2018 avslutades teckningstiden i Arbonas företrädesemission av A-aktier om högst cirka 24,2 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 66,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 276 procent. Företrädesemissionen omfattades inte av garantiåtaganden. Arbona tillförs cirka 23,7 MSEK efter emissionskostnader.

180706 Arbonas företrädesemission övertecknad

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram