augusti 30, 2018

Arbonas företrädesemission registrerad

Företrädesemissionen av 18 582 006 A-aktier i Arbona har nu registrerats hos Bolagsverket. Arbona BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer därför att omvandlas till A-aktier.

 

Sista dag för handel med Arbona BTA kommer vara 4 september 2018. Omvandling kommer att ske den 6 september och de nya A-aktierna kommer att synas på VP-konton den 10 september.

 

Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier till 55 746 018 stycken, varav 24 776 008 A-aktier och 30 970 010 B-aktier, och aktiekapitalet uppgår till 55 746 018,76 SEK.

 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

180830 Arbonas företrädesemission registerad

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram