juni 2, 2023

Arbonas portföljbolag Woult säljer dotterbolag till Hjo Installation

Woult AB (där Arbona äger 40% av aktierna) har överlåtit samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen Johnsons i Åre El AB (med dotterbolag Johnsons i Östersund El AB), Jemtel AB samt Jemtek AB till Hjo Installation Invest AB. De sålda bolagen omsatte 2022 sammanlagt 127 MSEK med en EBIT på cirka 16 MSEK.

Woult AB kommer att återinvestera en del av köpeskillingen i Hjo Installation Invest AB. Parterna har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen, men affären innebär en ”indirekt” reavinst för Arbona om cirka 15 MSEK jämfört med bokfört värde per 2022-12-31.  Sett till den ursprungliga investeringen i Johnsons El från 2016 fram till nu så har investeringen gett cirka 3 gånger investerat kapital (inkl utdelningar).

Arbonas indirekta ägande i Hjo Installation kommer efter återinvesteringen att utgöra något mindre än 1% av Arbonas substansvärde. Woult kommer också att behålla ägandet i de minoritetsägda bolagen Larm & Signalteknik i Östersund AB och Solenergi Norr AB, samt rörelsefastigheterna som de överlåtna bolagen verkar i. Arbonas andel av bokfört värde på dessa tillgångar uppgår till mindre än 1% av Arbonas substansvärde.

– ”Med Woult hade vi en ambition att bygga en stark, lönsam och entreprenörsledd installationsgrupp i Jämtland och närliggande län baserat på vissa grundläggande värderingar, bl a decentraliserat ledarskap, erbjuda kvalitativa helhetslösningar till kunderna, samt att vara en attraktiv och trygg arbetsgivare för medarbetarna. När vi fick kontakt med Hjo Installation så kände vi att Hjo Installation har samma värderingar, men har kommit längre i sin utveckling och har samtidigt en spännande resa framför sig. Tillsammans med övriga ägare i Woult kom vi därför fram till att det var rätt beslut att gå in i Hjo Installation istället för att fortsätta utveckla Woult på egen hand. Vi ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen av bolagen i Hjo Installation”, säger Martin Zetterström VD för Arbona AB.

Om Hjo Installation

Hjo Installation är en stabil grupp av företag i en decentraliserad koncern där ledarna och deras bolag ges stor handlingsfrihet och delaktighet i koncernens fortsatta utveckling. Hjo Installation har drygt 900 medarbetare som är nyckeln till koncernens framgång. Hjo Installation består av  50 bolag som tillsammans omsätter 2,3 mdkr och verkar inom el, ventilation, VS, energibesparing och solenergi. Läs mer om Hjo Installation på hjoinstallation.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

Om Arbona AB (publ):  Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram