augusti 28, 2018

Halvårsrapport 2018

Jan – Jun 2018

  • Koncernens omsättning uppgick till 32,9 MSEK (35,0).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,9 MSEK (-0,9).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2,1 MSEK (1,3). Vinst per aktie uppgick till -0,06 kr    (0,03).
  • Resultatet från kortfristiga placeringar uppgick till 0,5 MSEK (2,9).
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 66,0 MSEK (64,3) eller 1,78 SEK (1,73) per aktie. Justerar man eget kapital med det belopp som kom in i företrädesemissionen som slutfördes kort efter rapportperiodens slut så uppgick eget kapital till 89,7 MSEK, vilket motsvarar 1,61 SEK per aktie, beräknat på det totala antalet aktier efter emissionen.
  • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 12,1 MSEK (52,0).

 

Se fullständig rapport här: 180828 Halvårsrapport Arbona

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram