november 6, 2023

Huvudägare stämplar om aktier till B-aktier

Arbonas största ägare, Triega AB, stämplar om 170 000 000 aktier till B-aktier. Efter omstämplingen finns det därmed 349 335 443 aktier av serie A och 170 000 000 aktier av serie B i Arbona AB (publ).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram