augusti 16, 2023

Indragning av egna aktier i Arbona AB (publ) är genomförd

Indragningen av 3 126 005 egna aktier i Arbona AB (publ) som beslutades på årsstämman den 23 maj 2023 är registrerad hos Bolagsverket, och aktierna är nu makulerade hos Euroclear. Efter indragningen uppgår därmed det totala antalet aktier i Arbona till 519 335 443 aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic SME.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram