november 22, 2019

Johnsons El gör satsning på Kraft tillsammans med Jemtel

Arbonas portföljbolag Johnsons El (bestående av Johnsons i Åre El AB och dotterbolaget Johnsons i Östersund El AB) slår ihop sin kraftverksamhet (elinstallationer inom bl a vattenkraft, vindkraft, ställverk och elnät) med Jemtel Kraftteknik AB. Jemtel Kraftteknik AB är ett dotterbolag till Jemtel AB.

Efter samgåendet kommer Johnsons El att äga 49% i Jemtel Kraftteknik AB och Jemtel AB kommer att äga 18% i Johnsons i Åre El AB, och Arbona AB (publ) minskar därmed sitt ägande till 82%. Jemtel Kraftteknik AB omsatte 2018 c:a 7 Mkr och gjorde ett rörelseresultat om c:a 1,2 Mkr.

Tillträde är planerat direkt efter årsskiftet.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november kl 08:15.

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

191122 Arbonas portfoljbolag Johnsons El gor satsning pa Kraft

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram