maj 17, 2021

Kallelse Årsstämma Arbona

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869 kallas härmed till den ordinarie årsstämman 2021 onsdagen den 16 juni 2021. Med hänsyn till den rådande pandemin har styrelsen beslutat att stämman ska hållas utan närvaro av aktieägare, ombud eller andra utomstående parter och att poströstning ska ske innan stämman.

 

Kallelsen i sin helhet finns publicerad hos Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida www.arbona.se .

 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

210616 Kallelse Årsstämma Arbona

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram