augusti 2, 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arbona AB (publ)

Vid dagens extrastämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman godkände förslaget till ny bolagsordningen innebärande att bolaget framgent bara kommer att ha ett aktieslag.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram