oktober 17, 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arbona AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:

Stämman godkände förslaget till ny bolagsordning. Beslutet innebär att det får finnas två aktieslag i bolaget; A- aktier med 1 röst och B-aktier med 1/10-dels röst. Samtliga befintliga aktier i bolaget blir A-aktier. Den kompletta bolagsordningen finns på bolagets hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post: martin.zetterstrom@arbona.se

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram