december 20, 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid dagens extra bolagsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman bemyndigade styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, överlåta aktier i dotterbolaget Johnsons i Åre El AB eller något av dess dotterbolag till ledande befattningshavare i dessa bolag. Mandatet gäller maximalt 20 procent av aktierna i respektive bolag och priset per aktie ska vara marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

191220 Kommunike fran extra bolagsstamma

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram