maj 2, 2023

Komplettering av årsredovisning med revisionsberättelse

Tidigare idag publicerade Arbona AB (publ) sin årsredovisning för 2022, av misstag var inte revisionsberättelsen inkluderad i den version som publicerades. Därför publiceras nu en ny version som har kompletterats med revisionsberättelsen.

Den kompletterade årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från bolagets hemsida, www.arbona.se .

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic SME.

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram