december 13, 2021

Komplettering av pressmeddelande från den 10 december 2021

Det har inkommit önskemål om kompletterande information angående pressmeddelandet från den 10 december 2021, att Arbonas helägda dotterbolag Merbona Invest AB ombildat fastigheten Odin 19 till bostadsrättsförening.

 

Pressmeddelandet kompletteras därför med följande information:

  • Före ombildningen ägde Merbona Invest AB indirekt 80,16% av fastigheten
  • Bokfört värde på Merbona Invest AB:s andel i fastigheten innan ombildningen uppgick till cirka 50 MSEK
  • Reavinsten (vilket framgår av det ursprungliga pressmeddelandet) uppgår till cirka 34 MSEK, och är skattefri

 

Efter ombildningen ovan har Merbona Invest AB kvar ett indirekt ägande om 62,35% i fastigheten Kålroten 3 i Stockholm. Fastigheten Kålroten 3 ägs tillsammans med 27 andra andelsägare (huvudsakligen privatpersoner). Det gemensamma ägandet styrs av ett samägandeavtal (likt vad som funnits i Odin 19 och tidigare Munin 5 och Munin 6) som reglerar hur fastigheten ska driftas, samt reglerar hur fastigheten kan säljas.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

211213 Komplettering av pressmeddelande från den 10 december 2021

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram