november 2, 2017

Merbona gör sin första investering

Merbona Invest AB, där Arbona äger 47,5%, gör sin första investering genom att förvärva ägarandelar (varierande mellan 60-80%) i 4st fastigheter i Stockholm. Fastigheterna består av en blandning av bostäder och lokaler.

Merbonas andel av hyresintäkterna uppgår till c:a 10 Mkr per år.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Zetterström, VD Arbona AB (publ)

martin@arbona.se

0733-141406

171102 Merbona gör sin första investering

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2017 kl 08:00 CET.

 

 

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram