Onoterade innehav

Nedan presenteras kortfattat de onoterade innehaven. I de innhav där ägarandelen är 20 % eller mer är Arbona en aktiv ägare genom att ta plats i styrelsen.

ZealiD

ZealiD utvecklar tjänster och appar för digital identifiering, signering och KYC.
Investeringstidpunkt
2021
Ägarandel
5 %

Visiba Group AB

Visiba Group AB uvecklar och säljer en plattform för digitala vårdmöten.
Investeringstidpunkt
2020
Ägarandel
3 %

Nextory

Nextory är ett digitalt ljudboksföretag.
Investeringstidpunkt
2020
Ägarandel
1.5 %

Mercodia AB

Mercodia AB är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar, tillverkar och säljer immunoassays. Bolaget är baserat i Uppsala.
Investeringstidpunkt
Ägarandel
19 %

Attgeno AB

Attgeno AB är ett svenskt läkemedelsföretag som utvecklar ett läkemedel, Supernitro, för behandling av akut pulmonell hypertoni.
Investeringstidpunkt
Ägarandel
5 %

Merbona Invest AB

Merbona Invest AB förvaltar och utvecklar fastigheter. Efter ett antal fastighetsförsäljningar återstår en fastighet på Södermalm.
Investeringstidpunkt
2017
Ägarandel
100 %

Johnsons i Åre El AB

Johnsons i Åre El AB startade redan 1925. Bolaget huvudverksamhet är El- och larminstallationer i Jämtland.
Investeringstidpunkt
2016
Ägarandel
67 %
2022 © All rights reserved by Arbona AB