Onoterade innehav

Nedan presenteras kortfattat de onoterade innehaven. I de innhav där ägarandelen är 20 % eller mer är Arbona en aktiv ägare genom att ta plats i styrelsen.

GLS Industries

GLS Industries består av de två bolagen GLS Laserstans AB i Gnosjö och GLS Henjo AB Ljungby. GLS-bolagen är en fullserviceleverantör inom plåtbearbetning inkluderande processer så som laserskärning, stansning, kantpressning, svets, ytbehandling och montering. Bolagen servar en bred kundbas med allt från enskilda komponenter till sammansatta lackerade och monterade slutprodukter.

Investeringsår

2024

Ägarandel

80%

Termodyn Industri AB

Termodyn AB grundades 1985 med lackering som huvudverksamhet. I takt med kundernas ökade efterfrågan på bearbetning utvidgades verksamheten och idag är Termodyn en eftertraktad helhetsleverantör av större komponenter till industrikunder med höga krav på kvalitet och leveransprecision. Termodyn är beläget i Motala i rymliga lokaler med en modern maskinpark med automatisering och hög kapacitet.

Investeringsår

2024

Ägarandel

80%

Bergs Fegen AB

Bergs Fegen grundades 1918 och är en av Nordens ledande timmerbilspåbyggare. De är en komplett leverantör av ekipage med egen kranhyttstillverkning där de även förädlar skogskranar med styrsystem. Några av de större kunderna är Volvo Lastvagnar, Scania och Mercedes.

Investeringsår

2023

Ägarandel

67%
Tyresö finmekaniska logo

Tyresö Finmekaniska AB

Tyresö Finmekaniska Aktiebolag är en legotillverkare med inriktning mot komponenter i främst rostfritt stål, titan, aluminium och tekniska plaster. Verksamheten startade för mer än 50 år sedan och har utvecklat en expertis inom skärande bearbetning av små komplexa detaljer (Ø1-Ø40 mm) med höga krav på tolerans och noggrannhet. Kunderna finns inom branscher såsom medicinteknik, energi, elektronik och säkerhet.

Investeringsår

2022

Ägarandel

80%

Merbona Invest AB

Merbona Invest AB förvaltar och utvecklar fastigheter. Koncernen äger en fastighet på Södermalm i Stockholm samt en fastighet i Tyresö där ett av Arbonas rörelsedrivande bolag bedriver sin verksamhet.

Investeringsår

2017

Ägarandel

100%

Woult AB

Woult AB är ett ägarbolag som Arbona äger tillsammans med entreprenörer i Jämtland. Woult har idag ägarandelar i Hjo Installation Invest AB, Larm & Signalteknik i Östersund AB och Solenergi Norr AB. Vidare äger Woult några mindre fastigheter i Jämtland.

Investeringsår

2023

Ägarandel

40%

RentalCare Sverige AB

RentalCare är ett företag verksamt inom vårdbemanning, rekrytering och liknande tjänster.

Investeringsår

2023

Ägarandel

25%

BGOG Invest AB

BGOG Invest AB är ett svenskt bolag med två verksamhetsgrenar, försäljning av bolags- och branschrapporter samt låneförmedling.

Investeringsår

2022

Ägarandel

20%
Mercodia icon

Mercodia AB

Mercodia AB är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar, tillverkar och säljer immunoassays. Bolaget är baserat i Uppsala.

Investeringsår

Ägarandel

19%
attgeno_logo

Attgeno AB

Attgeno AB är ett svenskt läkemedelsföretag som utvecklar ett läkemedel, Supernitro, för behandling av akut pulmonell hypertoni.

Investeringsår

Ägarandel

5%

ZealiD AB

ZealiD utvecklar tjänster och appar för digital identifiering, signering och KYC.

Investeringsår

2021

Ägarandel

5%
Visiba Care

Visiba Group AB

Visiba Group AB uvecklar och säljer en plattform för digitala vårdmöten.

Investeringsår

2020

Ägarandel

2%
logo-nextory-pink

Nextory AB

Nextory är ett digitalt ljudboksföretag.

Investeringsår

2020

Ägarandel

1%
2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram