Pressmeddelanden

News order

News order

Category Selection

Category Selection
  • Alla
  • Icke-regulatoriska
  • Regulatoriska
  • Finansiella rapporter
maj 8, 2017

Arbona publicerar Årsredovisning 2016

Arbona AB offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2016. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.arbona.se . Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arbona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 kl. 08:30 CET. För ytterligare […]
Läs mer...
april 20, 2017

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma måndagen den 22 maj 2017 klockan 14.30 i Garnisonen, lokal Hagaparken, Karlavägen 100, Stockholm.   Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 16 maj 2017, dels […]
Läs mer...
februari 28, 2017

Bokslutskommuniké 2016

Januari – December 2016 Koncernens omsättning uppgick till 26,7 MSEK (0) Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,9 MSEK (-1,1). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 4,5 MSEK (-0,8). Vinst per aktie uppgick till 0,12 kr (0,0). Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 2,8 MSEK (0,3) av resultatet. Eget kapital uppgick vid periodens slut till 62,9 MSEK […]
Läs mer...
februari 27, 2017

Bokslutskommuniké publiceras 28 februari

Arbona AB har tidigare kommunicerat att Bokslutskommunikén för 2016 skulle publiceras den 27 februari. Pga sjukdom kommer bokslutskommunikén att publiceras den 28 februari efter börsens stängning. Stockholm den 27 februari, 2017 VD: Martin Zetterström E-post: martin@arbona.se Arbona AB (publ) Mobil: +46 733 14 14 06 Läs hela rapporten här: 170227 Bokslutskommunike publiceras 28 feb
Läs mer...
november 7, 2016

Arbona investerar i S2Medical

Arbona AB har den 7 november ingått avtal om att investera 3 Mkr för 20% av aktierna i det onoterade bolaget S2Medical AB. Tillträde är planerat till 15 november. S2Medical AB utvecklar, tillverkar och säljer avancerade sårläkningsprodukter bl a för behandling av brännskador och svårläkta sår S2Medical AB grundades 2013 av Mårten Skog och Petter […]
Läs mer...
september 2, 2016

Arbona förvärvar Johnsons El

Arbona AB har per den 1 september förvärvat 100% av aktierna i Johnsons i Åre El AB inklusive dess dotterbolag Johnsons i Östersund El AB Bolagen omsätter tillsammans c:a 61 MSEK och har 43 anställda Ulf Johnson fortsätter som VD för bolagen   Johnsons i Åre El AB grundades 1925 och har spelat en viktig […]
Läs mer...
juli 5, 2016

Halvårsrapport Jan-Jun 2016

Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till -5,6 MSEK (-0,7) Förlusten består till största delen i en orealiserad värdeförändring i en placering i Fortnox-aktier. Ett stort antal investeringsmöjligheter har utvärderats och dialoger med potentiella förvärvskandidater pågår löpande. Eget kapital uppgick vid periodens slut till 52,7 MSEK (58,6) eller 1,42 SEK (1,58) per aktie. Koncernens […]
Läs mer...
maj 25, 2016

SwitchCore ABs namnändring till Arbona AB registrerad hos Bolagsverket

De ändringar i bolagsordningen som beslutades på årsstämman den 17 maj har nu registrerats och godkänts hos Bolagsverket. Det innebär att SwitchCore AB per idag har bytt namn till Arbona AB. Aktiens kortnamn kommer att ändras till ARBO MTF A respektive ARBO MTF B, från och med måndag 30 maj. ISIN-nummer förblir oförändrade.   För […]
Läs mer...
2022 © All rights reserved by Arbona AB