Pressmeddelanden

News order

News order

Category Selection

Category Selection
  • Alla
  • Icke-regulatoriska
  • Regulatoriska
  • Finansiella rapporter
november 7, 2016

Arbona investerar i S2Medical

Arbona AB har den 7 november ingått avtal om att investera 3 Mkr för 20% av aktierna i det onoterade bolaget S2Medical AB. Tillträde är planerat till 15 november. S2Medical AB utvecklar, tillverkar och säljer avancerade sårläkningsprodukter bl a för behandling av brännskador och svårläkta sår S2Medical AB grundades 2013 av Mårten Skog och Petter […]
Läs mer...
september 2, 2016

Arbona förvärvar Johnsons El

Arbona AB har per den 1 september förvärvat 100% av aktierna i Johnsons i Åre El AB inklusive dess dotterbolag Johnsons i Östersund El AB Bolagen omsätter tillsammans c:a 61 MSEK och har 43 anställda Ulf Johnson fortsätter som VD för bolagen   Johnsons i Åre El AB grundades 1925 och har spelat en viktig […]
Läs mer...
juli 5, 2016

Halvårsrapport Jan-Jun 2016

Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till -5,6 MSEK (-0,7) Förlusten består till största delen i en orealiserad värdeförändring i en placering i Fortnox-aktier. Ett stort antal investeringsmöjligheter har utvärderats och dialoger med potentiella förvärvskandidater pågår löpande. Eget kapital uppgick vid periodens slut till 52,7 MSEK (58,6) eller 1,42 SEK (1,58) per aktie. Koncernens […]
Läs mer...
maj 25, 2016

SwitchCore ABs namnändring till Arbona AB registrerad hos Bolagsverket

De ändringar i bolagsordningen som beslutades på årsstämman den 17 maj har nu registrerats och godkänts hos Bolagsverket. Det innebär att SwitchCore AB per idag har bytt namn till Arbona AB. Aktiens kortnamn kommer att ändras till ARBO MTF A respektive ARBO MTF B, från och med måndag 30 maj. ISIN-nummer förblir oförändrade.   För […]
Läs mer...
2023 © All rights reserved by Arbona AB